motoFirma Web Service


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

Producenci

Zwraca tabelę producentów z podaną liczbą wierszy oferty (Indeksy=false) lub indeksów (Indeksy=true). Tabela - kodowanie: tab-separated > gzip > base64

Test

Formularz testowy jest dostępny tylko dla żądań z komputera lokalnego.

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /ws/ServiceMF.asmx HTTP/1.1
Host: autoprimaplus.hopto.org
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://moto-firma.pl/Producenci"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <Producenci xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <Login>string</Login>
   <Haslo>string</Haslo>
   <Filia>string</Filia>
   <Indeksy>boolean</Indeksy>
  </Producenci>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ProducenciResponse xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <ProducenciResult>
    <Sukces>boolean</Sukces>
    <OpisBledu>string</OpisBledu>
    <Tabela>string</Tabela>
   </ProducenciResult>
  </ProducenciResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /ws/ServiceMF.asmx HTTP/1.1
Host: autoprimaplus.hopto.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <Producenci xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <Login>string</Login>
   <Haslo>string</Haslo>
   <Filia>string</Filia>
   <Indeksy>boolean</Indeksy>
  </Producenci>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ProducenciResponse xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <ProducenciResult>
    <Sukces>boolean</Sukces>
    <OpisBledu>string</OpisBledu>
    <Tabela>string</Tabela>
   </ProducenciResult>
  </ProducenciResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>