motoFirma Web Service


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

Zamowienie

Wysyła pozycje zamówienia do dostawcy i zwraca potwierdzenie

Test

Formularz testowy jest dostępny tylko dla żądań z komputera lokalnego.

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /ws/ServiceMF.asmx HTTP/1.1
Host: autoprimaplus.hopto.org
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://moto-firma.pl/Zamowienie"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <Zamowienie xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <Login>string</Login>
   <Haslo>string</Haslo>
   <Filia>string</Filia>
   <Wiersze>
    <PozycjaZamowienia>
     <Symbol>string</Symbol>
     <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
    </PozycjaZamowienia>
    <PozycjaZamowienia>
     <Symbol>string</Symbol>
     <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
    </PozycjaZamowienia>
   </Wiersze>
  </Zamowienie>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ZamowienieResponse xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <ZamowienieResult>
    <Sukces>boolean</Sukces>
    <OpisBledu>string</OpisBledu>
    <Wiersze>
     <WierszZamowienia>
      <Symbol>string</Symbol>
      <KodTowaru>string</KodTowaru>
      <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
      <Ilosc>decimal</Ilosc>
      <Cena>decimal</Cena>
      <VAT>int</VAT>
     </WierszZamowienia>
     <WierszZamowienia>
      <Symbol>string</Symbol>
      <KodTowaru>string</KodTowaru>
      <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
      <Ilosc>decimal</Ilosc>
      <Cena>decimal</Cena>
      <VAT>int</VAT>
     </WierszZamowienia>
    </Wiersze>
   </ZamowienieResult>
  </ZamowienieResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /ws/ServiceMF.asmx HTTP/1.1
Host: autoprimaplus.hopto.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <Zamowienie xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <Login>string</Login>
   <Haslo>string</Haslo>
   <Filia>string</Filia>
   <Wiersze>
    <PozycjaZamowienia>
     <Symbol>string</Symbol>
     <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
    </PozycjaZamowienia>
    <PozycjaZamowienia>
     <Symbol>string</Symbol>
     <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
    </PozycjaZamowienia>
   </Wiersze>
  </Zamowienie>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ZamowienieResponse xmlns="http://moto-firma.pl/">
   <ZamowienieResult>
    <Sukces>boolean</Sukces>
    <OpisBledu>string</OpisBledu>
    <Wiersze>
     <WierszZamowienia>
      <Symbol>string</Symbol>
      <KodTowaru>string</KodTowaru>
      <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
      <Ilosc>decimal</Ilosc>
      <Cena>decimal</Cena>
      <VAT>int</VAT>
     </WierszZamowienia>
     <WierszZamowienia>
      <Symbol>string</Symbol>
      <KodTowaru>string</KodTowaru>
      <Zapotrzebowanie>decimal</Zapotrzebowanie>
      <Ilosc>decimal</Ilosc>
      <Cena>decimal</Cena>
      <VAT>int</VAT>
     </WierszZamowienia>
    </Wiersze>
   </ZamowienieResult>
  </ZamowienieResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>